Tagged Universality of philosophy

Filozofia ako duchovné cvičenia: staronová možnosť pre filozofiu  (4/2018, ročník 14)