Tagged salvation story

Antropologický a emancipačný rozmer pokánia  (2/2021, ročník 17)