Tagged rules of valid inference

Realizmus, relativizmus a logická platnosť  (2/2021, ročník 17)