Tagged psychoanalysis

Nevědomí jako dvojznačné vědomí. Merleau-Ponty o psychoanalýze  (1/2020, ročník 16)

Le rȇve dans la psychanalyse  (3/2016, ročník 12)

Le cauchemar de Lockwood : sur la question de la Cruauté en Litérature  (3/2016, ročník 12)