Tagged prirodzený zákon

Prirodzený zákon v scholastike  (4/2014, ročník 10)