Tagged philosophy of science

Realizmus, relativizmus a logická platnosť  (2/2021, ročník 17)

Can Philosophy of Science Inquire into History?  (3/2015, ročník 11)