Tagged philosophy of logic

Realizmus, relativizmus a logická platnosť  (2/2021, ročník 17)