Tagged ordinary language

Myslenie a konanie, filozofia a životná prax  (4/2016, ročník 12)