Tagged New impulses

Úvodník v súčasných spoločenských týždenníkoch  (1/2016, ročník 12)