Tagged Moral constraints

Akedat Yitzchak a morálne záväzky  (4/2015, ročník 11)