Tagged Maurice Merleau-Ponty

Započúvať sa do Merleau-Pontyho  (1/2009, ročník 5)

Rozvíjanie problému telesnosti. Merleau-Ponty, Patočka a Barbaras  (1/2010, ročník 6)

Filozofia videnia v tvorbe Mauricea Merleau-Pontyho  (1/2010, ročník 6)

K možnostiam využitia Merleau-Pontyho Filozofie videnia pri interpretácii obrazu. S prihliadnutím na dielo Paula Cézanna  (2/2010, ročník 6)