Tagged Lucia Tallová

Lucia Tallová – Výstavy na pokračovanie  (2/2013, ročník 9)