Tagged Karol Wojtyla

Špecifikácia agencie  (1/2005, ročník 1)