Tagged Jan F. Pavlíček

Vnútorný priestor českej maľby  (4/2014, ročník 10)