Tagged Internet

Estetické hodnotenie fotografií na internete  (4/2015, ročník 11)