Tagged incommensurability of theories

Lidská práva: nesouměřitelnost chápání práva v antice a moderní západní společnosti  (1/2020, ročník 16)