Tagged Hodnotenie ľudí

Chyby a nepresnosti pri hodnotení ľudí  (1/2006, ročník 2)