Tagged finality

Reflexe Aristotelových pojmů FRONÉSIS a THEÓRIA v Patočkově třetím pohybu existence  (1/2020, ročník 16)

Eugen Fink: Smrt jako sociální fenomén  (4/2018, ročník 14)