Tagged experience

Prezentizmus a prítomný moment  (1/2017, ročník 13)

Základné aspekty skúsenosti  (4/2016, ročník 12)

Prezentizmus a plynutie času  (4/2016, ročník 12)

Le rȇve, l’amour  (3/2016, ročník 12)