Tagged Estetika

Mýtus a vizuálne umenie  (4/2010, ročník 6)

Baldine Saint Gironsová – znovuobjavenie estetického aktu  (3/2012, ročník 8)