Tagged Epistemic justification

Desubstancializácia epistemických intuícií  (3/2018, ročník 14)

Akedat Yitzchak a morálne záväzky  (4/2015, ročník 11)