Tagged Elizabethan poetics

Lady Mary Sidney Herbert a Lady Mary Wroth: labutí píseň a imaginativní svět jako součást rodinného odkazu  (1/2017, ročník 13)

Adaptace klasického konceptu imitatio v díle George Puttenhama: neologismy, synonyma a transliterovaná slova  (4/2015, ročník 11)