Tagged Douglas Walton

Argument z důsledku a jeho varianty  (1/2016, ročník 12)