Tagged die Qualität der häuslichen Betreuung

Úroveň kvality domácej opatrovateľskej starostlivosti v Bratislave a vo Viedni   (4/2016, ročník 12)