Tagged detachment

Teória lásky Majstra Eckharta. Od henológie k etike II  (3/2020, ročník 16)