Tagged De fato

Otázka slobodnej vôle v helenistickej filozofii (na pozadí Ciceronovho spisu De fato)  (2/2010, ročník 6)