Tagged Da-sein

Heideggerov koncept myslenia v inom počiatku a výklad základných vzťahov v otvorenom poli  (4/2015, ročník 11)