Tagged Bounded rationality

Filozofická reflexe omezené racionality  (1/2017, ročník 13)