Tagged Balla

Rozklad reality u Ballu a Shakespeara. Literárno-filozofická esej  (3/2008, ročník 4)