Tagged Art exhibition

Prevádzka v kultúre  (4/2015, ročník 11)