Premaľovanie obrazov


Kučišová, M.: Premaľovanie obrazov. In: Ostium, roč. 7, č. 3, 2001.


Cyklus I

Tieto veci vznikali, keď som nadviazala trochu na predošlé maľby, v ktorých som spracovávala skoro vždy tematiku prírody (rôzne zoskupenia ľudí v prírode, rúbaniská). Bola som však stále veľmi spútaná iným médiom (fotografiou), ktoré som spracovávala v maľbe (vždy išlo o redukciu a štylizáciu v tvare, farbe), a ani v téme som sa nevedela posunúť. Tak som úplne upustila od fotografických predlôh s tým, že som väčšinou ani nevedela, aký bude výsledok jednotlivých vecí. Zámerom bolo, aby som čo najmenej mohla ovplyvňovať, čo a ako bude vyzerať (čo je celkom problém). Tak som obmedzovala postupne farebnosť (čierny tuš) a experimentovala som s rôznymi materiálmi ako papiere, fólie, lepiace pásky, ktorých povrch a charakter mení stopu napr. ťahu štetca, rozliatie farby. Aj postupy sa menili: trhanie papiera, koláž, strhávanie vrstiev rôznymi páskami (čo zase menilo stopu farby aj kompozíciu). Postupne mi vznikali rôzne náhodnosti, s ktorými som vedome ďalej pracovala, a tak vznikali nové veci aj nove náhodnosti. V niektorých prípadoch vznikali v dosť krátkom čase, no moment prekvapenia a prežitia toho určitého momentu bol silnejší (týmto spôsobom vzniklo asi okolo osemdesiat prác).

Cyklus II

Potom som si vybrala dve práce z predchádzajúceho cyklu, ktoré som zase naopak vedome premaľovávala na väčší formát s použitím úplne iných materiálov (plátno a olej), kde mi opäť vznikli úplné iné náhodnosti v maľbe. Čiže už mi slúžili ako predloha, záznam prežitej skutočnosti, ktorú som mala potrebu previesť týmto spôsobom do inej polohy maľby.
Dá sa tu polemizovať o tom, či sú nejakým spôsobom tieto obrazy oslabené (sama o tom uvažujem) a či malo vôbec zmysel ich premaľovávať. V priebehu tohto procesu to malo pre mňa dosť veľké opodstatnenie, potrebovala som to takto urobiť.

Cyklus III

V tejto sérii som už spracovávala tému zobrazenia konkrétneho miesta, Koceľova 23, na ktorej sa nachádzajú naše ateliéry, ktorých budúcnosť nebola alebo ešte stále nie je istá. (Miesto, ktoré možno niektorým neimponuje, miesto, ktorému sa nevenuje pozornosť.) Pracovala som s abstraktným záznamom, tým boli rôzne otlačky na papieroch z predtým maľovaných plátien, ktoré vznikali na tomto mieste, na ktoré som zase komponovala otlačky fotografických záznamov výrezov daného miesta. Potom nasledoval krok adjustácie, kde som zvolila drevotrieskové doštičky, materiál, ktorý približuje charakter tohto miesta. Tu som sa pohrávala s kompozíciou, teda rôzne som ju posúvala. Týmto spôsobom som posilnila aj celkové pôsobenie jednotlivých úlomkov, ktoré dokopy tvoria jeden priestor, a tým je Koceľova 23.

Miroslava Kučišová
študentka 4. ročníka odboru maľba
Katedra maľby a iných médií
Ateliér I (vedie Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD)
Vysoká škola výtvarných umení
Koceľova 23
821 08 Bratislava