title_2014_44│2014

Úvodník
Jaroslava Vydrová

Štúdie
Andrea Božeková: Sociálny kapitál ako prevencia negatívnej agresivity adolescentov
Peter Mačaj: Zakúšanie toho, čo je za slovami u Mauricea Blanchota
Stanislav Olejár: Esenciálna osamelosť: dielo a autor v myslení Mauricea Blanchota

Preklady
Thomas Regnier: Levinas, Blanchot: Vzdialená blízkosť
Paul Thagard: Emocionálna koherencia náboženstva
Steven Pinker: Mnohé korene nášho utrpenia (2. časť)

Recenzie
Katarína Lacková: Vnútorný priestor českej maľby
Igor Deraj: Antisthenis Fragmenta/Antisthenove zlomky
Anton Vydra: Tvrdá lekcia etiky Jeana Cavaillèsa
Oľga Gavendová: Prirodzený zákon v scholastike
Tatiana Sabová: Ako si poradiť s úzkosťou

Supplementum
Gabriela Šarníková: Filozofický text pre deti ako východisko filozofickej diskusie zameranej na rozvoj myslenia a morálneho a sociálneho vedomia dieťaťa

Art & Critique

Galéria
Silvia L. Čúzyová: Výstava sochára Jožka Mihála (In memoriam)

InfoScience
Petra Lajčiaková: Doobeda čestne, poobede nečestne