Koyšová & Lelovský – Obrazy / Objekty

Patrícia Koyšová je silný a potenciálny zjav na scéne súčasnej slovenskej maľby. Jej maliarsky program je dynamický a v záplave umeleckých prístupov neprehliadnuteľný. Hoci je adekvátne tvrdiť, že ide o výraznú mladú maliarku, sama priznáva, že nemaľuje, dokonca, že sa maľovaniu priam vyhýba. Trik je však v tom, že nepracuje štetcom. Fyzicky sa svojich plátien vôbec nedotýka, pretože používa vysokotlakové striekacie zariadenia. Obrazy teda vznikajú technickým spôsobom a jej ateliér je malou fabrikou plnou sofistikovaných prístrojov. Aktuálne pokračuje v cykle veľkoplošných kruhových formátov (Heavy Lightness / Ťažké ľahkosti), na ktorých je akrylová maľba špecifickým autorským postupom transformovaná do nesmierne sugestívnych a trojrozmerne pôsobiacich abstraktných štruktúr. Tie pokračujú aj po okrajoch plátna a menia obrazy na objekty.

Koyšovej maľby sú primárne nezobrazujúce, ale akoby zachytávali a evokovali veľké fragmenty zoomorfných, fytomorfných alebo geomorfných foriem, možno stopy po pohybe vesmírnych telies alebo detaily invertovanej krasovej výzdoby. Skutočný inšpiračný zdroj a obsahová náplň nie je autorkou jednoznačne artikulovaná, kde-tu len naznačená v názve diel. Obrazy odhaľujú inú, na prvý pohľad nie celkom známu realitu. V niektorých prípadoch prekračujú svoje tradičné vymedzenie a expandujú do priestorových realizácií na ďalšiu materiálovú a zmyslovú úroveň, čím je umocnený optický a vizuálny zážitok.

Na jesennej výstave v piešťanskej Magna gallery v rámci cyklu výstav súčasného umenia pre mesto Piešťany – Babská jazda – si maliarka Patrícia Koyšová prizvala k spolupráci hosťa z inej tvorivej oblasti – Matúša Lelovského. Grafický dizajnér, školením však aj šperkár Matúš Lelovský sa venuje tomu, čo by sme u grafického dizajnéra predpokladali, teda autorsky upravuje knihy, vymýšľa nové písmo, pracuje s papierom… Avšak, azda v duchu svojho šperkárskeho školenia, ho zaujíma nielen plošný, ale najmä priestorový princíp a vo svojej voľnej tvorbe vytvára dizajnové objekty, ktoré nie sú tlačené, ale materiálové. Lelovský vyvinul a pracuje so špecifickým fontom DENT, pri ktorom je kľúčová ohybnosť použitého materiálu(papier, kov), vďaka čomu môže koncipovať „pamätihodné“ nápisy velikánov umenia a dizajnu na svoje Typoobjekty mimoriadne efektne i efektívne – bezodpadovo.


Patrícia Koyšová (1985) je absolventka maliarskeho ateliéru prof. Ivana Csudaia, akad. mal. na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave(2005 – 2011), kde aktuálne pracuje aj na svojom doktoráte. Od ukončenia školy sa zúčastnila množstva skupinových i samostatných výstav, čo svedčí o mimoriadne potenciálnom maliarskom programe a cieľavedomej práci mladej autorky. Spolu s grafickým dizajnérom Matúšom Lelovským experimentuje aj na poli priestorových realizácií.

http://www.patriciakoysova.com/

Matúš Lelovský (1982) je výtvarník a grafický dizajnér. Vyštudoval na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave, kde študoval v ateliéri grafického dizajnu u doc. Pavla Chomu, akad. mal. a neskôr v Typolabe (laboratóriu typografie) u doc. Paľa Bálika, ArtD. Venuje sa hlavne vizuálnej komunikácii – navrhovaniu kompletných vizuálov výstav a rôznych podujatí, knižnému dizajnu, dizajnu publikácií, typografii. Vo svojej voľnej tvorbe balansuje na hrane voľného umenia a dizajnu.

Foto: archív autorky