Kódová ilustrácia

 
I keď v mnohých odborných prácach a štúdiách sa kódová ilustrácia spája a charakterizuje skôr ako tabuľky, schémy, grafy a podobne, chceme ju uviesť aj do umeleckej ilustrácie a prostredníctvom nej a jej maximálneho možného zjednodušenia predviesť prijímateľovi štyri plátna s určitou líniou, ktorá je pre všetky spoločná –  kód.

Ilustrácie, ktoré predstavujeme, vznikli rovnakým spôsobom a sú zhotovené na plátne. Čiernobiela farebnosť podporuje ich jednoduchosť, používa na vyjadrenie iba dva homogénne póly, znamená farebnú redukciu. Umožňuje nám svojou farebnou nepresnosťou vytvoriť v predstave „nenahraditeľnú“ presnosť.

Všetky ilustrácie dotvára a podčiarkuje kód na ľavej strane, ako aj krátky fragment z básne. Vybraté fragmenty sú z dielne Silvie Kaščákovej a jej pripravovanej básnickej zbierky. Citlivosť a poetickosť zaznamenávajú zväčša tri časti: menšie ilustrácie, ktoré dávajú priestor mimotextovej realite. Spĺňajú svoj zámer v nadväznosti na predošlé, ale sú vo svojej podstate samostatne existujúce. To všetko sa uzatvára do krátkeho, výstižného tvaru – kódu, dopĺňajúc nevtieravú podobu autorskej osobnej výpovede a rukopisu. Nimi sme sa chceli priblížiť k pravde o protikladoch a paradoxoch životných situácií. Nevtieravé prvky sa objavujú ako jednoduché línie, tenšie a hrubšie ťahy v horizontálnej alebo vertikálnej rovine. Miesta vyplnené čiernou plochou a kontrast s bielou plochou vysúvajú do popredia dôležité časti kompozície.

Umiestnenie a rozloženie ilustrácií na plátno pomocou počítačovej techniky umožnilo čistú a kompaktnú podobu výslednej práce. Umeleckú hodnotu samozrejme dopĺňa literárny text, keďže sa stále pohybujeme v rovine ilustrácie. Tá je východiskom a zároveň spoluautorom na uvedení kódu do jeho existencie.

Zuzana Kaščáková
4. ročník, Katedra výtvarného umenia
Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovská univerzita v Prešove
zuzankascakova[zavináč]gmail.com

Mgr. Silvia Kaščáková
Katedra kresťanskej výchovy
CMTF University Palackého
Olomouc
kascakova[zaviáč]gmail.com