Fotoreport: Po SKÚ3


Olejníková, D.: Fotoreport: Po SKÚ3. In: Ostium, roč. 7, č. 4, 2011.


Milovníci súčasného umenia mali možnosť počas leta navštíviť Východoslovenskú galériu v Košiciach, kde sa konala výstava Po SKÚ3, ktorá vychádza z bienále mladého umenia SKÚTER. Ten sa koná každé dva roky v Trnave. Cieľom výstavy je oboznámiť ľudí so súčasnou generáciou mladých umelcov vo veku do 35 rokov, ktorí pôsobia na Slovensku a v Čechách.

Výstava ponúkla okrem klasických malieb, či fotografií aj inštalácie, videoart, objekty i diela, ktoré sú presahom odlišných materiálov využitých napríklad pri tvorbe nástenných niťových kresieb. Po tematickej stránke bolo cieľom kurátora vytvoriť prepojenie medzi globalizačnými zásahmi, masovosťou a fragmentárnosťou, menšinovými skupinami, ktoré v súčasnej dobe prenikajú do privátnej sféry a nútia k zamysleniu: výrazná a svojská rómska menšina zachytená vo svojich najlepších šatách vo svojom domácom prostredí na fotografiách Šymona Klimana; hedonistické, sadomasochistické prvky prítomne najmä na objektoch a maľbách prezentovaných Andrejom Dúbravským, ktorý už v minulosti svojimi počinmi, akými boli maľby na už hotové tlače vyobrazujúce pannu Máriu a Ježiša Krista, vzbudil rozruch a niektorí ho neváhali ihneď označiť za kontroverzného a provokatívneho. Na sexualitu, gender problematiku s vpádom germánskych historických reálií upozorňuje aj Mark Ther. Tomu bola počas vernisáže v Trnave udelená aj cena Cypriána Majerníka za jeho film Slivky, ktorý rozpráva príbeh sudetských Nemcov nútených opustiť svoju vlasť po skončení druhej svetovej vojny. Pozornosť sa sústredí na malého chlapca, ktorý odchádza do lesa, kde sa začína jeho lúčenie s domovinou.

Bc. Daniela Olejníková
študentka 5. ročníka odboru Filozofia
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
Gondova 2
814 99  Bratislava