From ročník 16

Štvrtý rozmer umenia Thea van Doesburga  (2/2020, ročník 16)

Kto rozkladá demokraciu? Dariusz Karłowicz a Platónovo podobenstvo o trúdoch  (2/2020, ročník 16)

Teória lásky Majstra Eckharta. Od henológie k etike I  (2/2020, ročník 16)

Zaujímavé časy  (2/2020, ročník 16)

Stávka Alberta Camusa  (2/2020, ročník 16)

Člověk v ruské filozofii 20. století  (2/2020, ročník 16)

O výchove, ženách a prostitútkach v antickej filozofii. Rozhovor so Zuzanou Zelinovou  (2/2020, ročník 16)

Traja mudrci v troch scénach akatistu (Dionisij vo Ferapontove)  (2/2020, ročník 16)

The Socratic Concept of the Care of the Self Based on the Analysis of Aeschines’ Alcibiades (fr. SSR VI A 50)  (1/2020, ročník 16)

Poznámky k vzťahu medzi textom a realitou  (1/2020, ročník 16)

Marco Tirelli – enigmatický intelektuál  (1/2020, ročník 16)

Úvodník  (1/2020, ročník 16)

Nevědomí jako dvojznačné vědomí. Merleau-Ponty o psychoanalýze  (1/2020, ročník 16)

Ako zmenšiť náš odstup od sveta fenoménov a dostať sa do blízkosti vecí samých  (1/2020, ročník 16)

Hry Nó – hry vytrvalej nádeje  (1/2020, ročník 16)

Perzistencia a identita osoby  (1/2020, ročník 16)

Ja a Ty – o vzájomnosti v stupňoch bytia  (1/2020, ročník 16)

K otázke vzájomnosti v stupňoch bytia  (1/2020, ročník 16)

Lidská práva: nesouměřitelnost chápání práva v antice a moderní západní společnosti  (1/2020, ročník 16)

Reflexe Aristotelových pojmů FRONÉSIS a THEÓRIA v Patočkově třetím pohybu existence  (1/2020, ročník 16)

We Are All Loose and Popular. An Argument in Support of Loose and Popular Identity  (1/2020, ročník 16)