From ročník 16

Ako zmenšiť náš odstup od sveta fenoménov a dostať sa do blízkosti vecí samých  (1/2020, ročník 16)

Hry Nó – hry vytrvalej nádeje  (1/2020, ročník 16)

Perzistencia a identita osoby  (1/2020, ročník 16)

Ja a Ty – o vzájomnosti v stupňoch bytia  (1/2020, ročník 16)

K otázke vzájomnosti v stupňoch bytia  (1/2020, ročník 16)

Lidská práva: nesouměřitelnost chápání práva v antice a moderní západní společnosti  (1/2020, ročník 16)

Reflexe Aristotelových pojmů FRONÉSIS a THEÓRIA v Patočkově třetím pohybu existence  (1/2020, ročník 16)

We Are All Loose and Popular. An Argument in Support of Loose and Popular Identity  (1/2020, ročník 16)