By Tamara Mikulová

Zmysel dejín u Hegela a Eliadeho alebo historický verzus ahistorický prístup k dejinám  (3/2010, ročník 6)

Poznámky k funkciám mýtu v diele Mirceu Eliadeho (Medzi vedou, umením a životom)  (3/2012, ročník 8)