By Štefan Koľšovský

Miesto kynizmu v dejinách a súčasnom myslení  (1/2016, ročník 12)

Chápanie slova sofos pred Sókratom  (2/2011, ročník 7)

Trajektórie subjektivity  (2/2012, ročník 8)