By Sidonia Horňanová

Interpretácie hriechu v židovskej literatúre v intertestamentárnom období  (1/2008, ročník 4)