By Rastislav Duriš

Osobnosť gréckych hrdinov z pohľadu modernej psychológie  (1/2012, ročník 8)