By Miroslava Jaššová

Opát Suger v predstave Panofského a Kidsona: Dva pohľady na problém vytvárania konceptu umeleckého diela v stredoveku  (1/2012, ročník 8)