By Miloslav Špoták

Interpretácia dialógu Menón pri kladení otázky narkósis  (2/2008, ročník 4)