By Miloš Kriššák

Viditeľné a vypovedateľné: ontologický rozštep sveta  (1/2015, ročník 11)

K fenomenológii dotýkania a filozofii lásky  (1/2009, ročník 5)