By Matthew Spinka

Jan Hus, obhajca duchovnej reformy  (3/2014, ročník 10)

Ján Viklef – obhajca radikálnej reformy  (2/2014, ročník 10)