By Martina Bohačiaková

Historické pramene o hlavnej postave Platónovho dialógu Menón  (1/2008, ročník 4)

Historická narácia a texty filozofov  (3/2010, ročník 6)