By Martin Tacsik

Báseň a smrť – text a interpretácia  (2-3/2006, ročník 2)