By Martin Kompiš

Fenomenologické štúdie  (4/2012, ročník 8)

Domáce a cudzie svety  (4/2013, ročník 9)

Husserlov prístup k sfére zážitkov v úvodných textoch o intersubjektivite  (2/2014, ročník 10)