By Marta Dercová

Ako Descartes ponechal telo napospas prírodným vedám  (4/2010, ročník 6)