By Magdaléna Wesserlová

Teória sociálnej spravodlivosti J. Rawlsa v kontexte súčasnosti  (4/2015, ročník 11)