By Katarína Vydrová

Dobrý hnev  (4/2010, ročník 6)

Psychiatria ako teória archetypálneho pacienta  (2/2012, ročník 8)